Loading
PŘÍPRAVNÝ VÝBOR
Prof.Ing.Jiří BAŽAN,CSc. VŠB-TU Ostrava
Ing.Jaroslav BŘEZINA Česká hutnická společnost
Ing.Jaromír KUPKA TANGER s.r.o. Ostrava
Prof.Ing.Karel MICHÁLEK,CSc. VŠB-TU Ostrava
Ing.Ladislav SOCHA Ph.D. VŠB-TU Ostrava
Ing.Pavel ŠEDIVÝ ArcelorMittal Ostrava,a.s.